Arş. Gör. Dr. TOLGA KARAZEHİR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. TOLGA KARAZEHİR

T: (0282) 250 2651

M tkarazehir@nku.edu.tr

W tkarazehir.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Kimya
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2010-
Tez: Synthesis of Some Functional ConduCharacterization, Mott-Schottky Analysis and Sensor Applications
Doktora
Üniversite: İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİSİ
Öğrenim Yılları: 2010-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA BÖLÜMÜ / FİZİKOKİMYA ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2007-2010
Tez: Proton pompa inhibitörü ve güçlü anti-ülser vasıtaları olarak ?-amino asit türevleri üzerinde CoMCET ile 4D-Qsar inceleme (2010)
Yüksek Lisans
Üniversite: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Lisans
Üniversite: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA BÖLÜMÜ / KİMYA PR.
Öğrenim Yılları: 2003-2007
Tez:
Lisans
Üniversite: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:KİMYA
Öğrenim Yılları: 2007
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
KİMYA / FİZİKOKİMYA
2009-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı / Kimya
Polimer Bilimi
Fiziksel Kimya
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KARAZEHİR T., ATEŞ M., SARAÇ A. S., Electropolymerization of 9-Carbazole Acetic Acid in Room Temperature Ionic Liquid-Acetonitrile Mixture: Morphology, Capacitance, and Mott–Schottky Analysis, Journal of The Electrochemical Society, vol. 163, pp. 107-114, 2016.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
2. KARAZEHİR T., ATEŞ M., SARAÇ A. S., Covalent Immobilization of Urease on Poly(Pyrrole-3-carboxylic Acid): Electrochemical Impedance and Mott Schottky Study, Journal of The Electrochemical Society, vol. 163, pp. 435-444, 2016.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
3. KARAZEHİR T., ATEŞ M., SARAÇ A. S., Mott-Schottky and Morphologic Analysis of Poly(Pyrrole-N-Propionic Acid) in various electrolyte systems, INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTROCHEMICAL SCIENCE, vol. 10, pp. 6146-6163, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. ATEŞ M., ULUDAĞ N., Arıcan F., KARAZEHİR T., Synthesis of methyl 4-(9H-carbazole-9-carbanothioylthio) benzoate: electropolymerization and impedimetric study, TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, vol. 39, pp. 194-205, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
5. ATEŞ M., ULUDAĞ N., KARAZEHİR T., Arıcan F., Supercapacitor Behavior of Poly(Carbazole-EDOT) Derivatives/Multi-Walled Carbon Nanotubes, Characterizations and Equivalent Circuit Model Evaluations, Polymer-Plastics Technology and Engineering, vol. 53, pp. 1070-1081, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
6. ATEŞ M., ULUDAĞ N., KARAZEHİR T., arıcan f., A novel synthesis of 4-toluene 9H-carbazole-9-carbodithioate, electropolymerization and impedance study, Express Polymer Letters, vol. 8, pp. 480-490, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
7. ATEŞ M., Arıcan F., KARAZEHİR T., Electrochemical copolymerization of N-methylpyrrole and 2,2′-bithitiophene; characterization, micro-capacitor study, and equivalent circuit model evaluation, Bulletin of Materials Science, vol. 36, pp. 1281-1290, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
8. KARAZEHİR T., A novel synthesis of (3,6-bis(2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)-9-(4-vinylbenzyl)-9H-carbazole), alternating polymer formation, characterization, and capacitance measurements, JOURNAL OF SOLID STATE ELECTROCHEMISTRY, vol. 17, pp. 2417-2427, 2013.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
9. ATEŞ M., KARAZEHİR T., Arıcan F., Eren N., Comparison of electrolyte effects for poly(3,4-ethylenedioxythiophene) and poly(3-octylthiophene) by electrochemical impedance spectroscopy and polymerization parameters with morphological analyses on coated films, Journal of Coatings Technology and Research, vol. 10, pp. 317-330, 2013.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
10. KARAZEHİR T., Electrolyte type and concentration effects on poly(3-(2-aminoethyl thiophene) electro-coated on glassy carbon electrode via impedimetric study, IRANIAN POLYMER JOURNAL, vol. 22, pp. 199-208, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
11. KARAZEHİR T., Synthesis of 2-(3,6-bis(2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)-9H-carbazole-9-yl)ethyl Methacrylate, Electropolymerization, Characterization and Impedimetric Study, JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY, vol. 160, pp. 46-54, 2013.
Özgün Makale SCI Erişim Linki
12. ATEŞ M., ULUDAĞ N., KARAZEHİR T., Copolymer formation of 9-(2-(benzyloxy)ethyl)-9H-carbazole and 1-tosyl-1H-pyrrole coated on glassy carbon electrode and electrochemical impedance spectroscopy, Journal of Solid State Electrochemistry, vol. 16, pp. 2639-2649, 2012.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
13. ATEŞ M., KARAZEHİR T., ULUDAĞ N., Electrolyte effects of poly(3-methylthiophene) via PET/ITO and synthesis of 5-(3,6-di(thiophene-2-yl)-9H-carbazole-9-yl) pentanitrile on electrochemical impedance spectroscopy, Journal of Applied Polymer Science, vol. 125, pp. 3302-3312, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
14. ATEŞ M., KARAZEHİR T., Micro-Capacitor Behavior of Poly(3-Hexyl Thiophene)/Carbon Fiber/Electrolyte System and Equivalent Circuit Model, Polymer-Plastics Technology and Engineering, vol. 51, pp. 1258-1265, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded Erişim Linki
Ulusal Projeler
1. Poli(pirol-1-propiyonik asit ) (PPA) immunosensör elektrot sisteminin elektrokimyasal empedans spektroskopik ve Mott-Schottky analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 18.06.2015-18.06.2016.